elit logo

Kolibri Cloud

Portrycksmätning

Portrycksmätning används för att att mäta stabiliteten i jorden samt för att utröna grundvattenförhållanden. Utifrån insamlad data kan man sedan utvärdera och hitta lösningar på olika geotekniska problem. Det kan gälla parametrar som stabilitet, bedöma risk för sättningar, vilken bärighet marken har, risk för erosion osv.

En portrycksmätning sker i ett slutet system där man mäter trycket i vattenkammaren. Ett slutet system är bra att använda till automatisk avläsning och är mindre känsligt för omgivande störningar. Trycket kan mätas med olika tekniker som t ex pneumatiskt eller elektriskt. Alla portrycksmätare innehåller delar som behöver kalibreras, särskilt om de används under lång tid.

Elit instrument erbjuder filterspetsar från GeoNordic (motsvarande BAT) med tryckgivare från scheweiziska Keller. I vår produktportfölj hittar du även komponenter som batalvikter, styrhylsor och adapterrör mm. Vi hjälper företag välja ut rätt komponenter och lösningar beroende på vad projekt vill få ut av sin portryckmätning.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra portrycksprodukter

Produktblad tillbehör

Ladda ner beställningsunderlag

Tillverkare
Alltid i lager?
Antal produkter: 6 st
Keller

– Övervaka dina trycknivåer
– Cloudtjänst, enkelt gränssnitt
– LoRa och GSM