elit logo

Stålbuntband BAND-IT Band-fast

Bandsystem

Bandsystem används i en mängd olika områden och vanligt förekommande inom infrastruktur och hos maskinbyggare där man på förhand vet hur långa band man behöver. Med bandsystem avses färdigkapade längder och med lås på plats som underlättar monteringen t ex i produktionslinjer eller elinstallationer. Snabbt att installera och minimalt med spill-

Band-IT erbjuder ett brett standardutbud men det är möjligt att göra skräddarsydda beställningar om det finns specifika krav. Banden kan  förses med polyesterbeläggning för att skydda det man bandar, som färgkodning för identifikation eller för att smälta in bättre i er applikation.

Tillverkare
Alltid i lager?
Antal produkter: 1 st
Band-IT