Leveransvillkor

1. Vid avtalets ingående tolkas leveransklausuler i enlighet med gällande INCOTERMS, såvida ej annat uttryckligen angivits i allmänna villkor.

2. Sändningar levereras ExWorks enligt INCOTERMS

3. Efter orderbekräftelse från Elit Intrument AB gällande kundspecifika/kundkonfigurerade artiklar kan ordern inte kancelleras/anulleras.

4. Vid retur av vara gäller följande:
När returen orsakats av säljaren genom felexpedition, krediteras varan fullt ut och inget returavdrag utgår. För retur som lagerförs av säljaren, krediteras varan med ett returavdrag på minst 25% av debiterat varuvärde.

  • Retur av vara, som ej lagerförs av säljaren, krediteras ej.
  • Returer ska gå till säljarens lager i Täby utan kostnad för säljaren, DAP enligt INCOTERMS 2010.
  • Bruten originalförpackning samt ej komplett och/eller skadad produkt krediteras ej.
  • Vid retur skall alltid orderunderlag för returgods/service användas. Ett returhanteringsnummer s k RMA nr skall alltid rekvireras och anges på returen. Orderunderlag för retur erhålls av vår ordermottagning på [email protected] eller per telefon 08-92 08 30

5. Avbokningsregler tjänsteleveranser. Vid avbeställning med mindre än 4 veckor innan bekräftat leveransdatum debiteras 50% av ordervärdet, mindre än 2 veckor innan debiteras 75% av ordervärdet, mindre än 1 vecka innan debiteras 100%

6. Vid ordervärden som understiger 1 000 SEK tillkommer en avgift på 500 SEK.
For orders with a total value of less than €/$100, an extra fee of €/$50 will be added.