elit logo

Elit Expobuss

Här ser du kommande turer för 2024 med vår rullande mässa!

Fastsättningstour
11-15 mars
Bandit och Jubilee-produkter

Burster tour
18-28 mars
Lastceller, pressverktyg, lägesgivare, vridmomentsgivare och mycket annat

Eltesttour
8-11 april
Produkter från SPS, Elabo samt Bursters resistansmätare

Fastsättningstour
15-19 april
Bandit och Jubilee-produkter

Porttrycksmätning
13-23 maj
Demo av utrustning för att mäta portryck

Temperaturmätningstouren
19-23 augusti
Demo av allt som har med termoelement, rtd, mantelmaterial och tillbehör att göra

R&D-touren
26-29 augusti
Instrument och utrustning för R&D-verksamheter

Tour Processindustri
9-13 september
Demo av produkter och instrument från Sika, Huber, Burster mfl.

Fastsättningstour
16-27 september
Bandit och Jubilee-produkter

Fastsättningstour
7-11 oktober
Bandit och Jubilee-produkter