Hur kopplar man en tryckkalibrator för att mäta difftryck?

Vid mätning av differenstryck ansluts det högre trycket till ingång “P” och det lägre trycket till ingång “S-“. Har manometern anslutits rätt skall indikeringen visa ett positivt värde. Trycklös visar indikatorn 0. 

Här kan du läsa mer om specifika inställningar för difftryck

Vilka givare & instrument klarar att mäta difftryck?

Förutom de i Kellers 33X-serie hanterar de flesta tryckkalibratorer från Elit instrument difftrycksmätning.

Difftrycksgivare PRD-33X från Keller
Referenskalibrator Huber HM35, TM40

När använder man sig av difftrycksmätning?

Difftrycksmätning används vanligen i t ex ventilationskanaler där mätning sker på vardera sida av luftfilter i kanalerna som kan skapa tryckfall. Har man ett stigande difftryck kan man t ex konstatera att filtret är smutsigt eller mättat. Man kan också använda difftrycksmätare för att övervaka nivåer i tankar och på så sätt enkelt läsa av när det är dags att fylla på. Har man dessutom möjlighet att koppla upp tryckgivaren mot en fjärravläsningstjänst kan man med hög precision monitorera nivåer och hantera påfyllningar & underhåll vid behov.

Vad är differenstryck (vanligtvis kallat difftryck)?

Difftrycksmätning betyder skillnaden mellan två uppmätta tryckvärden. Dessa tryckvärden mäts var för sig mot omgivningstrycket som alltså utgör referensen.