Datalogger för temperatur

När du behöver logga & spara din data så har vi ett flertal datalogger för temperatur att välja på.
Modeller finns från 1 mätkanal till upp till 64 stycken. Vanligt att mäta är temperatur, fuktighet, tryck, cykler, hastighet, nivåer, analoga signaler som mA och V. Mätresultatet kan sedan avläsas lokalt på instrumentet och/eller i en dator.

Det vanligaste är att man använder loggern i rumsmiljö men vi har också helt kapslade för användning i desinfektorer och autoklaver och klarar ångtemperaturer på 140°C.

Antal produkter: 10 st
Dostmann Log210 PDF - Fukt och temperaturlogger
Dostmann Electronic

– Upp till 100 000 mätvärden
– Skapar PDF eller Excelfiler
– Hanteras via USB-porten

Dostmann Electronic