elit logo

Dostmann

Tillverkar handhållna mätinstrument för temperatur, luftfuktighet, tryck, flöde och olika loggers och simulatorer. Storsäljaren genom åren är P-700 serien som vi ofta används som referensinstrument till kunder som har kalibreringsugnar från Sika eller Tradinco.