elit logo

Keller Series 36XS

Keller Series 36XS

Liten, noggrann och tålig

Med en liten diameter på bara 16 mm är dessa nivåsensorer idealiska för användning i små utrymmen, såsom smala övervakningsrör. Mätresultaten kan avläsas via 4…20 mA-utgången eller RS485-gränssnittet. Utökat åskskydd är integrerat som standard.

  • Digitalt kompenserad, omskalningsbar nivågivare
  • Noggrannhet inom tempkompområdet 0,2%f.s.
  • Utsignal RS485 / 4-20 mA.
  • Endast 16 mm diameter
  • Matematiskt kompenserad
  • Programmerbar
  • Filtreringsfunktion 2 ms…30 sek
  • Åskskydd
  • Busssystemkapacitet (upp till 128 sändare)

PAA-36 X S Absolut, noll vid vakuum
Denna nivågivare appliceras när atmosfärstrycket mäts med en separat barometer och när vattennivån beräknas som skillnaden mellan det absoluta värdet och det omgivande trycket. Avluftning av elkabeln till atmosfären behöver inte övervägas för dessa installationer.

PR-36 X S-mätare, noll vid atmosfärstryck
Denna nivågivare är försedd med en tålig kabel med ett inbyggt ventilationsrör till atmosfären. För att förhindra bildandet av intern kondens orsakad av installationer i kallt vatten under varma, fuktiga dagar, är det viktigt att se till att endast torr luft kommer in i sändarhöljet via ventilationsröret. Om ventilationsröret inte avslutas i ett varmt, torrt hölje, rekommenderar KELLER och kan leverera en specialbyggd patron fylld med en silikagel som monteras i änden av referensröret.

Programmering
Med KELLER-mjukvaran CCS30, en RS485-omvandlare (dvs. K-114 från KELLER) och en PC (laptop) kan trycket visas, enheterna ändras och ny förstärkning eller noll ställas in. Den analoga utgången kan ställas in på vilket område som helst inom det kompenserade området.

Dokument

RELATERADE PRODUKTER

Höstens stora fastsättningsturné

Den 12-30 september ger sig Elit och Band-IT ut på vägarna igen med Expobussen. Enkel, snabb & stark fastsättning som passar överallt! Bakom ratten finns turnéledare Said Karim som är produktansvarig för Elits fastsättningssortiment.

Turen går genom Stockholmsområdet, Småland och Skåne med stopp hos företag inom en mängd olika branscher.  Under vissa delar av turnén kommer även representant från Band-IT:s vara med för att svara på frågor och bidra med åtskilliga år av fastsättningserfarenhet. Vill du också ha besök av Elits Expobuss och lära dig det mesta om snabb och start fastsättning? Kontakta Said på 0720 76 40 91 eller [email protected]

Ny signalomvandlare från Fema

FEMA presenterar I4L, en ny modell för I4-serien av signalomvandlare. I4L fungerar med lastcellsapplikationer och mätning av millivoltapplikationer. Den givna lösningen för dina applikationer med lastceller, spänningskraftsensorer och signaler i mVdc i allmänhet. I4L innehåller de vanliga funktionerna i I4-serien. 

Du känner redan till I4E-omvandlaren för elektriska signaler och I4P för process- och temperatursignaler. I4L tillför följande: Den levererar spänning till lastcellen och kompenserar automatiskt för variationer i den mottagna signalen. Excitationsspänningen och magnetiseringsströmvärdena som levereras till cellen, kan nås på frontdisplayen när man använder meddelandefunktionen.