elit logo

Rengör och serva din P700-pump

Beroende på användning och applikation så kommer det förr eller senare bli dags att serva sin P700-pump. Här följer en guide hur man enkelt plockar isär och rengör pumpen. Var noga med att följa anvisningarna och inte lossa på fler delar än vad instruktionen anger.

Ladda ner serviceinstruktionen här

Se mer

Mer Elitfakta

Vad är en SIL-klassning på en temperaturgivare?

Vad är SIL-klassning?

En SIL-klassning (Safety Integrity Level) av en temperatursensor är en bedömning av dess pålitlighet och förmåga att bidra till säkerheten

Absoluttryck (ATA tryck)

Tryckmätning kan göras på flera olika sätt och med olika syften, beroende på vilken information man vill ha ut.

Dessa mäts

Burster TEDS

Tillförlitlighet utan krångel!

Smart interaktion är nyckeln till framgång i en värld där det blir allt viktigare att dela information. Sammankoppling