elit logo

Absoluttryck (ATA tryck)

Tryckmätning med ATA-tryck kan göras på flera olika sätt och med olika syften, beroende på vilken information man vill ha ut.

Dessa mäts med omgivningstrycket som referens. Exempelvis kan det handla om:

  • Gaugetryck
  • Övertryck
  • Undertryck

Där absolutvakuum används som referens:

  • Absoluttryck

Här går vi igenom vad absoluttryck eller ATA tryck, innebär och i vilka situationer man kan använda det. Absoluttryck, på engelska absolute pressure, avser det totala trycket från alla källor, inklusive trycket från omgivningen, som luft och vatten.

Som en jämförelse kan vi ta relativt tryck, som också mäter det absoluta trycket, men med hänsyn till höjden över havet, som påverkar trycket i atmosfären. Ju högre upp från havets nivå vi kommer, desto lägre blir det atmosfäriska trycket, som också påverkas av temperaturskiftningar. Om luften är kall upplever vi det som ett högre tryck.

Man kan mäta absoluttrycket när dessa faktorer är opåverkade. Mätningen kan aldrig resultera i en negativ siffra, då nollpunkten är absolut vakuum.

Det är viktigt att veta om man ska mäta övertryck eller absoluttryck. Tar man ingen hänsyn till skillnaderna mellan dessa mätreferenser så kan det leda till stora fel, speciellt när det handlar om låga siffror.

Enhet för absolut tryck (ATA tryck)

ATA är en gammal svensk enhet för absoluttryck. Men idag är det vanligare att man använder enheten pabs eller pa som står för Pascal med förtydligandet absolut.

Absoluttryck, ATA-tryck, absolute pressure… när kan man mäta det?

Absoluttryck mäts i relation till totalt vakuum och kräver ett nolltryck för att kunna beräknas, alltså ett perfekt vakuum och används när man vill ha avläsningar som inte påverkas av atmosfäriska tryckvariationer. Till exempel om man ska undersöka om en helt försluten behållare, som då inte påverkas av omgivande ändringar, läcker. Inuti existerar inget atmosfäriskt tryck, eller någon temperaturskiftning, vilket gör att absoluttrycket kan mätas. Behovet att mäta lufttrycket är vanligt förekommande, till exempel för avläsningar av mekaniska kylsystem, motorer samt vätskor och gaser.

Här hittar du våra tryckgivare från Keller

Läs fler Elitfakta-artiklar
Hur mäter man med IR / pyrometer på glas?

Kontakta oss på Elit så hjälper vi dig!

Se mer

Mer Elitfakta

Vad är en SIL-klassning på en temperaturgivare?

Vad är SIL-klassning?

En SIL-klassning (Safety Integrity Level) av en temperatursensor är en bedömning av dess pålitlighet och förmåga att bidra till säkerheten

Absoluttryck (ATA tryck)

Tryckmätning kan göras på flera olika sätt och med olika syften beroende på vilken information man vill ha ut <

Burster TEDS

Tillförlitlighet utan krångel

Smart interaktion är nyckeln till framgång i en värld där det blir allt viktigare att