elit logo

Sika Tantum – digital trycklogger

Sika Tantum – digital trycklogger

Sika släppte sin Tantumserie i maj 2020 och fokus var att lansera en robust, tålig enhet som var enkel att använda. Samtidigt tullar Sika inte på precisionen och erbjuder tre olika nivåer av noggrannhet (E, D, C). Tryckområdena är också väl tilltagna- från -1 bar till 1 000 bar i 12 olika steg. För att hantera mätdata lagrad i Sikas digitala trycklogger, behövs ingen konverter utan man kopplar endast enheten med en mini-USB kabel till PC:en.

 • Från -1 bar till 1000 bar
 • Noggrannhet på 0,5 / 0,1 / 0,05% FS
 • Sampling rate på 10 ms and MIN / MAX lagringsvärden
 • 10 loggserier på upp till 48 timmar styck
 • Upp till 27 000 mätvärden per loggserie
 • Varje lagrad post med värden innehåller tid/ datum/ tryck / min / max
 • Automatiskt intervallupplägg som gör det enkelt att sätta upp en loggserie
 • Summering av alla MIN och MAX värden per loggserie
 • Inga drivrutiner eller mjukvara krävs
 • Läs ut data via Mini-USB och därmed finns inga behov av konverters
 • Värdena lagras som CSV-data vilka sedan kan öppnas i t ex Microsoft Excel

Dokument

RELATERADE PRODUKTER

Höstens stora fastsättningsturné

Den 12-30 september ger sig Elit och Band-IT ut på vägarna igen med Expobussen. Enkel, snabb & stark fastsättning som passar överallt! Bakom ratten finns turnéledare Said Karim som är produktansvarig för Elits fastsättningssortiment.

Turen går genom Stockholmsområdet, Småland och Skåne med stopp hos företag inom en mängd olika branscher.  Under vissa delar av turnén kommer även representant från Band-IT:s vara med för att svara på frågor och bidra med åtskilliga år av fastsättningserfarenhet. Vill du också ha besök av Elits Expobuss och lära dig det mesta om snabb och start fastsättning? Kontakta Said på 0720 76 40 91 eller [email protected]

Ny signalomvandlare från Fema

FEMA presenterar I4L, en ny modell för I4-serien av signalomvandlare. I4L fungerar med lastcellsapplikationer och mätning av millivoltapplikationer. Den givna lösningen för dina applikationer med lastceller, spänningskraftsensorer och signaler i mVdc i allmänhet. I4L innehåller de vanliga funktionerna i I4-serien. 

Du känner redan till I4E-omvandlaren för elektriska signaler och I4P för process- och temperatursignaler. I4L tillför följande: Den levererar spänning till lastcellen och kompenserar automatiskt för variationer i den mottagna signalen. Excitationsspänningen och magnetiseringsströmvärdena som levereras till cellen, kan nås på frontdisplayen när man använder meddelandefunktionen.