elit logo

Kelvin testtång & testsond

Kelvin testtång & testsond

Burster 2385-V001, 2385-V020, 2386-V001, 2387-V001, 2387-V020

Vid mätning av lågvärdesmotstånd av något slag, är kontaktenväldigt viktig. Dåliga kontakter är i allmänhet synonymt med ett stort mätfel. De här presenterade Kelvin-testtängerna och Kelvin-testsonderna erbjuder en mängd mätmöjligheter för ett brett spektrum av applikationer.

De garanterar en felfri och enkel 4-polig anslutning till enheten som testas. I samband med bursters digitala ohmmetrar RESITOMAT® samt andra allmänt tillgängliga milli- och mikroohmmetrar visar sig dessa testtång vara ett rationellt och mätkvalitetsförbättrande tillbehör.

Alla beskrivna Kelvin-testtång och Kelvin-testsonder fungerar på ett fyrtrådssystem. Kontakten på var och en av de två klämytorna är isolerad mot den motsatta kontakten. En kontakt är för strömförsörjning, den andra är potentialuttaget. Systemet som används innebär att eventuell ledningsresistivitet i antingen grenkretsen eller spänningsuttaget inte har någon inverkan på det uppmätta resultatet.

Modell 2386 testtång är konstruerad av solida nylonplattor. Detta okrossbara material är lämpligt för tunga applikationer som för testfack inom kabelindustrin. Kelvin testsonder är konstruerade med en svarvad del av rostfritt stål och handtag. De yttre kontaktpunkterna och de inre potentiella uttagspunkterna är isolerade mot varandra. De inre potentiella tapppunkterna är fjädermonterade.

Dokument

RELATERADE PRODUKTER

Höstens stora fastsättningsturné

Den 12-30 september ger sig Elit och Band-IT ut på vägarna igen med Expobussen. Enkel, snabb & stark fastsättning som passar överallt! Bakom ratten finns turnéledare Said Karim som är produktansvarig för Elits fastsättningssortiment.

Turen går genom Stockholmsområdet, Småland och Skåne med stopp hos företag inom en mängd olika branscher.  Under vissa delar av turnén kommer även representant från Band-IT:s vara med för att svara på frågor och bidra med åtskilliga år av fastsättningserfarenhet. Vill du också ha besök av Elits Expobuss och lära dig det mesta om snabb och start fastsättning? Kontakta Said på 0720 76 40 91 eller [email protected]

Ny signalomvandlare från Fema

FEMA presenterar I4L, en ny modell för I4-serien av signalomvandlare. I4L fungerar med lastcellsapplikationer och mätning av millivoltapplikationer. Den givna lösningen för dina applikationer med lastceller, spänningskraftsensorer och signaler i mVdc i allmänhet. I4L innehåller de vanliga funktionerna i I4-serien. 

Du känner redan till I4E-omvandlaren för elektriska signaler och I4P för process- och temperatursignaler. I4L tillför följande: Den levererar spänning till lastcellen och kompenserar automatiskt för variationer i den mottagna signalen. Excitationsspänningen och magnetiseringsströmvärdena som levereras till cellen, kan nås på frontdisplayen när man använder meddelandefunktionen.