elit logo

Vad är en hipot tester?

Om elsäkerhetsprov och vad en hipot tester gör

När man gör ett högspänningsprov så görs detta med en hipot tester (high potential tester)

För att hitta små isolationsavstånd, komponenter som är svaga och potentiella kapacitiva läckströmmar så gör man ett högspänningsprov. Provspänningen är vanligtvis minst fyra gånger märkspänningen och då växelspänningen är hög så är testet personfarligt. Ett sådant här test ställer höga krav på operatörer och platsen där testet utförs. Testet pågår vanligtvis i 1-3 sekunder och om ett testobjekt har känslig elektronik så bör testet rampas upp för att undvika att ta skada. Då ökas provspänningen långsamt för att efter uppnådd nominell spänning sänkas ned till noll igen.

Exempel på enheter är Hipot tester SPS 1800M och Hipot tester SPS HA 1885J

Se mer

Mer Elitfakta

Vad är en SIL-klassning på en temperaturgivare?

Vad är SIL-klassning?

En SIL-klassning (Safety Integrity Level) av en temperatursensor är en bedömning av dess pålitlighet och förmåga att bidra till säkerheten

Absoluttryck (ATA tryck)

Tryckmätning kan göras på flera olika sätt och med olika syften beroende på vilken information man vill ha ut <

Burster TEDS

Tillförlitlighet utan krångel

Smart interaktion är nyckeln till framgång i en värld där det blir allt viktigare att