elit logo

Tryckmätning – övertryck, undertryck, difftryck, absoluttryck

Tryckmätning sker med

  • Omgivningstrycket som referens: gauge tryck / övertryck /undertryck.
  • Absolutvakuum som referens: absoluttryck ABS

I dag används ofta, i stället för mekaniska tryckgivare, någon form av elektronisk trycksensor: Piezoresistiv, för att omvandla trycket till en elektrisk signal. Trycket ansluts till membranet som, beroende på om det är ett övertryck undertryck difftryck eller ett absoluttryck, är inbyggd i tryckgivare med omgivningstryck eller absoluttryck som referens.

Den elektriska signalen från membranet anpassas till den signal som produkten kräver. Temperaturen på trycksensorn är en viktig parameter att kontrollera vid tryckmätning. Därför är alla trycksensorer temperaturstabiliserade.


Övertryck, Gauge Tryck, Positive pressure ”P”

Omgivningstrycket används som referenstryck. Det tryck som skall mätas ansluts till ingång ”+P” Övertryck  se HUBER HM35. På differenstrycksmätare måste ingång ”S” undertrycks-ingången vara öppen vid övertrycksmätning för att inte påverka mätresultatet.

Trycklös visar indikatorn 0.


Undertryck, Negative pressure ”-S”

Omgivningstrycket används som referenstryck. Det undertryck som skall mätas ansluts till ingång ”S-” undertryck. Rätt anslutet indikerar instrumentet tryck med samma tecken som vid mätning av övertryck via ingång ”P”. Vid mätning av undertryck ansluts signalen på motsatt sida av trycksensorns membran. Membranet rör sig åt samma håll för övertryck och undertryck. På differenstrycksmätare måste ingång ”P” övertrycksingången vara öppen vid undertrycksmätning för att inte påverka mätresultatet.

Trycklös visar indikatorn 0.


Differenstryck ”Difftryck”

Vid mätning av differenstryck ansluts det högre trycket till Ingång ”P” och det lägre trycket till ingång ”S-” till det lägre trycket.
Har manometern anslutits rätt skall indikeringen vara ett positivt värde. Trycklös visar indikatorn 0.

Exempel på difftrycksmätare är PRD-33X från Keller


Absoluttryck ”ABS”

Vid mätning av absoluttryck är absolut vakuum referenstryck. Trycksensorns mätcell är ansluten till absolut vakuum. Med anslutningsnippeln öppen visar indikatorn aktuellt lufttryck.​


Trycktransmitter tryckgivare

Tryckgivare finns i utförande över under differenstryck och absoluttryck Utsignalen från tryckmembranet omvandlas till den signal som applikationen kräver. In- och utsignal till trycktransmittern specificeras av användaren. Mätområde, mätstorhet och utsignal t ex. insignal: 0…10 Bar Gauge tryck. Utsignal:  4..20mA. I industriapplikationer är: utsignalen ofta  4-20mA.


Handmanometer kalibratorer

I handmanometrar kalibratorer omvandlas den elektriska signalen för att anpassas till manometern elektronik. Signalen anpassas för att visas på displayen i den storhet som användaren kräver. mmVP, Kpa mmHg  mBar osv. Handmanometrar finns i utförande för att mäta Gauge tryck / övertryck /undertyck. Difftryck eller ABS-tryck


Förkortningar för Kellers olika tryckgivare

PR Gauge pressure Zero at atmospheric pressure
PAA Absolute pressure Zero at 0 mbar abs. (vacuum)
PA Absolute pressure  Zero at 1000 mbar abs.
PR  PD Differential

Spårbarhet

Tryckkalibratorer som ELIT säljer levereras med ett spårbart certifikat. Leverantören använder kalibratorer som är spårbara till nationell och internationell standard för kalibrering. Spårbarheten säkras genom att tillverkarens normaler kalibreras via den nationella kalibreringsinstansen.


Tryckgenerering

Bänkkalibrering – för tryck upp till ca 7 Bar

Tryckgenerering sker vid bänkkalibrering med hjälp av reducerventil som drivs av instrumentluft 7 Bar. Tryckreducerventiler finns i ett antal reglerområden, från några 100 mBar upp till ca 20 Bar.


För tryck upp till ca 350 Bar

Vid högre tryck kan luftgasflaska på upp till 350 Bar användas tillsammans med en högtrycks-reducerventil. Vid användning av gasflaska är det av säkerhetsskäl viktigt att försäkra sig om att anslutningsslangarna är specificerade för det tryck som används. Reducerventilen finns i reglerområde från 16…350 Bar


Fältkalibrering

Vid fältkalibrering används handpump för tryckgenerering. Handpumpar med bälg för fininställning av önskat tryck finns från 5 Bar eller 40 Bar. Vid mycket låga tryck kan enbart en bälg med fin stigning på skruven användas som tryckgenerator. Exempel på sådana kalibreringspumpar hittar du här


Hydraul/Vatten-tryck

Handpump för Hydraul/Vatten-tryck upp till 700Bar

Se mer

Mer Elitfakta

Vad är en SIL-klassning på en temperaturgivare?

Vad är SIL-klassning?

En SIL-klassning (Safety Integrity Level) av en temperatursensor är en bedömning av dess pålitlighet och förmåga att bidra till säkerheten

Absoluttryck (ATA tryck)

Tryckmätning kan göras på flera olika sätt och med olika syften, beroende på vilken information man vill ha ut.

Dessa mäts

Burster TEDS

Tillförlitlighet utan krångel!

Smart interaktion är nyckeln till framgång i en värld där det blir allt viktigare att dela information. Sammankoppling