elit logo

Anslutningskablar högspänning

Elabo

Elabo och Bott är ledande inom utveckling och tillverkning av industriella bänksystem för produktion, test, forskning, utveckling och utbildning. Bänksystemen kan förses med instrument och programvara för kontroll, reparation, utbildning och produktion. Med programvaran Elution kan man:

  • Kontrollera arbetsstationer och arbetssteg
  • Skapa integration av mät-, testnings- och andra tekniska anordningar
  • Möjliggöra automatisering av arbets- och testprocesser
  • Få kvalitetssäkring genom felförebyggande och feldetektering

Typiska applikationer där Elabo används är inom R&D, produktion- och monteringsmiljöer, utbildning samt testning av utrustning.

Produktkategorier
Alltid i Lager
Antal produkter: 18 st
Elabo
Elabo

– Hanterar produktionsflöden
– Registrerar testdata i processen
– Säkrar kvaliteten och spårbarheten