elit logo

Rostfria kvaliteter på stålbuntband

När man ska välja rätt stålkvalitet på stålbuntband är det oftast en avvägning mellan bandets tålighet, styrka och pris. Lite förenklat kan man säga att en stålkvalitet med hög motståndskraft mot korrision inte är lika starkt som ett med låg motståndskraft. Priset på produkten stiger dock ofta med nivån på korrisionsmotståndet. Här har vi valt ut några av de vanligaste rostfria kvaliteterna plus några lite mer specialiserade kvaliteter som 317 och Monel.

Rostfritt stål typ 201

Rostfritt stål typ 201 är ett austenitiskt rostfritt krom-nickel-manganstål som utvecklades för att spara på nickel. Typ 201 är ett billigare alternativ till konventionella Cr-Ni rostfria stål såsom typ 301 och 304. Nickel ersätts av mangan och kväve. Den är inte härdbar genom termisk behandling men kan kallbearbetas till hög draghållfasthet. Typ 201 är till stor del icke-magnetisk i det glödgade tillståndet och blir magnetiskt vid kallbearbetning. 201 är en ytterst vanlig stålkvalitet där motståndskraft, styrka och pris är väl avvägda. Om det finns krav på högre motståndskraft så kan typ 201 ersättas med typ 301.

Rostfritt stål typ 304

Rostfritt stål typ 304 är det mest använda av austenitiska (krom / nickel) rostfria stål. I det glödgade tillståndet är det i princip icke-magnetiskt för att sedan bli magnetiskt i kallt tillstånd. Rostfritt stål typ 304L, där L står för low carbon,  föredras i svetsapplikationer för att utesluta bildning av kromkarbider under kylning i det värmepåverkade området. Dessa legeringar representerar en utmärkt kombination av korrosionsbeständighet och styrka.

Rostfritt stål typ 316

Typ 316 Stainless Steel är ett austenitiskt rostfritt stål med krom-nickel som innehåller molybden. Denna tillsats ökar den allmänna korrosionsbeständigheten, förbättrar motståndet mot gropfrätning av kloridjonlösningar och ger ökad styrka vid förhöjda temperaturer. Egenskaperna liknar de av typ 304 förutom att denna legering är något starkare vid förhöjda temperaturer. Korrosionsbeständigheten förbättras, särskilt mot svavelsyra, saltsyra, ättiksyra, myrsyra och vinsyra; sura sulfater och alkaliska klorider. Typ 316L Rostfritt stål är en ”låg-kolversion” av typ 316 som minimerar skadlig karbidutfällning i den värmepåverkade zonen under t ex svetsning.

Rostfritt stål typ 317

317 är ett austenitiskt rostfritt krom-nickelstål med fenomenal korrosionsbeständighet; dess höga molybdeninnehåll förbättrar typens överlägsna motstånd mot gropfrätning. Det är den mest korrosionsbeständiga av legeringarna i 300-serien och har de högsta drag- och kryphållfasthetsegenskaperna vid höga temperaturer.

Monel

Materialet har många goda egenskaper som att det är starkare än stål, motståndskraftigt mot korrosion och härdbart. Användningsområdet är mycket korrosiva förhållande och Monel används följdaktligen i riktigt krävande marina miljöer. Små tillsatser av aluminium och titan bildar en legering (K-500) med hög korrosionsbeständighet. Monel är vanligtvis mycket dyrare än rostfritt stål. Ett i sammanhanget mer udda användningsområde är att Monel används i strängar till musikinstrument.

Här hittar du våra produkter från Band-IT


Duktilitet är ett mått på ett materials förmåga att utsättas för plastisk deformation utan att sprickbildning uppstår

Se mer

Mer Elitfakta

Vad är en SIL-klassning på en temperaturgivare?

Vad är SIL-klassning?

En SIL-klassning (Safety Integrity Level) av en temperatursensor är en bedömning av dess pålitlighet och förmåga att bidra till säkerheten

Absoluttryck (ATA tryck)

Tryckmätning kan göras på flera olika sätt och med olika syften beroende på vilken information man vill ha ut <

Burster TEDS

Tillförlitlighet utan krångel

Smart interaktion är nyckeln till framgång i en värld där det blir allt viktigare att