elit logo

Lagergivare – välj bland olika varianter

Med en lagergivare kan du övervaka metalltemperaturen i ett lager och få en stabil drift. Du får ett förutsägbart underhåll och maskiner kan stängas av innan ett katastrofalt fel inträffar.

Lagergivaren som både kan vara ev typen termoelement eller RTD, sitter monterad mot lagrets yta och finns i en rad olika varianter. Man väljer lagergivare efter typ av applikation, givarstorlek, temperaturer, responstider, grad av elektrisk isolering. Gemensamt för alla givare är att de är så små som ner till 2 mm i diameter, lätta att installera och att de tål tuffa miljöer. Självklart finns det även ATEX-klassade givare för miljöer som kräver det.

Det finns två metoder för att undvika att oljeläckage sker längs givarens ledningar. Antingen genom en försegling runt ledningarna i rostfritt stål som t ex en skärringskoppling eller en silikongummitätning.

Elit Instrument erbjuder små, kompakta givare för alla typer av applikationer.

Kontakta oss för mer information 

Se mer

Mer Elitfakta

Vad är en SIL-klassning på en temperaturgivare?

Vad är SIL-klassning?

En SIL-klassning (Safety Integrity Level) av en temperatursensor är en bedömning av dess pålitlighet och förmåga att bidra till säkerheten

Absoluttryck (ATA tryck)

Tryckmätning kan göras på flera olika sätt och med olika syften, beroende på vilken information man vill ha ut.

Dessa

Burster TEDS

Tillförlitlighet utan krångel!

Smart interaktion är nyckeln till framgång i en värld där det blir allt viktigare att dela information.