elit logo

I vilka steg jobbar en Sika temperaturkalibrator?

När det gäller temperaturkalibrering är det av yttersta vikt att man når en stabil temperatur. Det första steget är såklart att själva temperaturkalibratorns värmetillförsel är stabil och kan hålla temperaturen när testpunkten är uppnådd. Använder man ett torrblock så kommer materialet i den behöva en viss tid att värmas upp. Här kommer vi förklara de olika faserna i vilken en Sika temperaturkalibrator jobbar.

 1. Start up time
  När testcykeln är igångsatt tar temperaturkalibratorn sikte mot angiven testpunkt. Det ska såklart gå så fort som möjligt men optimalt är att mot slutet närma sig punkten försiktigt, att landa mjukt och träffa så nära som möjligt.
 2. Settling Time
  I fas 2 justerar temperaturkalibratorn in sin temperatur med ytterst små temperatursteg för att nå test sin testpunkt.
 3. Waiting Time
  Nu har temperaturkalibratorn nått sin stabila temperatur och här kan man bestämma hur lång den sk waiting time ska vara.
 4. Test Value Stable
  Föregående waiting time är uppnådd och har man t ex en DUT som innehåller mycket material kan man behöva säkerställa att även den når en stabil temperatur. Det görs i det angivna värdet dwell time.
 5. Test Point and Test Value Acqusition
  Både referensen och DUT är stabila i temperatur och nu kan värdet avläsas. Klart!

Vill du läsa mer om Sikas temperaturkalibratorer så hittar du dem här

Se mer

Mer Elitfakta

Vad är en SIL-klassning på en temperaturgivare?

Vad är SIL-klassning?

En SIL-klassning (Safety Integrity Level) av en temperatursensor är en bedömning av dess pålitlighet och förmåga att bidra till säkerheten

Absoluttryck (ATA tryck)

Tryckmätning kan göras på flera olika sätt och med olika syften, beroende på vilken information man vill ha ut.

Dessa

Burster TEDS

Tillförlitlighet utan krångel!

Smart interaktion är nyckeln till framgång i en värld där det blir allt viktigare att dela information.