elit logo

Kalibrator för RTD/PT100

Kalibrator för RTD/PT100

Den innovativa designen av det välformade höljet samt den avancerade tekniken ger en bekväm hantering. Vid användning kan alla funktioner bekvämt väljas och utföras med en knapptryckning. Membranet runt knappsatsen säkerställer skydd mot damm och fukt. Utöver MIN/MAX-värdena, hold-funktionen och de valda måttenheterna kan olika beräknade värden som differenstemperatur, differenstryck, daggpunkt eller värmeinnehåll också visas på multifunktionsdisplayen.

UM RTD.2 har en mycket hög mätnoggrannhet. För att kunna använda denna höga noggrannhet måste motsvarande högkvalitativa temperaturgivare användas. För detta ändamål finns olika noggrannhetsklasser som standard.

En optisk och akustisk varningssignal indikerar att en programmerad larmpunkt överskrids eller underskrids. Överföring via PC är också möjlig. Tack vare realtidsklockan kan all data visas med år och datum.

Exempel på funktioner:

  • Datalogger
  • 2-, 3- och 4-trådsanslutning möjlig
  • Användarspecifik sensorkarakteristikkurva
  • Omkopplingsbara mätingångar

RELATERADE PRODUKTER

Höstens stora fastsättningsturné

Den 12-30 september ger sig Elit och Band-IT ut på vägarna igen med Expobussen. Enkel, snabb & stark fastsättning som passar överallt! Bakom ratten finns turnéledare Said Karim som är produktansvarig för Elits fastsättningssortiment.

Turen går genom Stockholmsområdet, Småland och Skåne med stopp hos företag inom en mängd olika branscher.  Under vissa delar av turnén kommer även representant från Band-IT:s vara med för att svara på frågor och bidra med åtskilliga år av fastsättningserfarenhet. Vill du också ha besök av Elits Expobuss och lära dig det mesta om snabb och start fastsättning? Kontakta Said på 0720 76 40 91 eller [email protected]

Ny signalomvandlare från Fema

FEMA presenterar I4L, en ny modell för I4-serien av signalomvandlare. I4L fungerar med lastcellsapplikationer och mätning av millivoltapplikationer. Den givna lösningen för dina applikationer med lastceller, spänningskraftsensorer och signaler i mVdc i allmänhet. I4L innehåller de vanliga funktionerna i I4-serien. 

Du känner redan till I4E-omvandlaren för elektriska signaler och I4P för process- och temperatursignaler. I4L tillför följande: Den levererar spänning till lastcellen och kompenserar automatiskt för variationer i den mottagna signalen. Excitationsspänningen och magnetiseringsströmvärdena som levereras till cellen, kan nås på frontdisplayen när man använder meddelandefunktionen.