elit logo

FTI

FTI logo

Vi har valt att samarbeta med FTI, Förpacknings & tidningsinsamlingen, för att uppfylla våra åtagande gällande producentansvar.