elit logo

Eurosensors

Eurosensors logo

Eurosensors är primärt tillverkare av temperaturgivare och har varit vår samarbetspartner sedan våren 2014. Tillverkning av temperaturgivare sker i Frankrike och Serbien, de tillverkar många typer av temperaturgivare som TC-,  RTD:s och NTC givare. I regel produceras kundspecifika givare Det har även komponenter som t.ex lösa mäthvuden, dykrör och Tc-kontakter m.m.