elit logo

Vad betyder force-funktionen?

I3- och I4-seriens signalomvandlare delar en uppsättning funktioner som gör dem till kraftfulla verktyg, vilket tillför stort värde till alla sk data acquisition-lösningar. En av dem är ”FORCE”-funktionen för generering av utsignaler.

Att kunna generera en utsignal, utan behov av insignal, ger en rad fördelar både under konstruktionen av kontrollpanelen, vid uppstart, såväl som vid efterföljande revisioner och underhåll.

Tillverkar du kontrollpaneler och behöver verifiera funktionaliteten innan leverans till kund? Du kanske inte har en signalgenerator på plats för att simulera din applikation? Oroa dig inte, aktivera ’FORCE’-funktionen och du kan tvinga utsignalen från signalomvandlaren.

Både I3- och I4-serien har ’FORCE’-funktionen, med snabb åtkomst till funktionen. Ett tryck och du kan använda funktionen.

Medan ’FORCE’-funktionen i I3-serien kan generera signaler vid lägre (’Force Low’) och övre (’Force High’) gränser, ger I4-serien också möjligheten att forcera vilket önskat värde som helst. Du kan sedan analysera beteendet hos händelserna som programmerats på fjärr-PLC:n. Tack vare funktionen ’FORCE SET’ (0/100 % utsignal) kan du utvärdera responsen från ditt program i alla situationer. T ex korrekt kabeldragning, korrekt programmering osv. Allt är klart och kontrollerat innan din kontrollpanel åker till sin destination!

Läs mer om Femas Serie I3 och I4 här

Se mer

Fler nyheter

Kraftmätningstour med Burster

Kraftmätningstour med Burster

Maximera din prestanda och precision med Burster’s avancerade kraftmätningslösningar, exklusivt tillgängliga genom Elit. Med Burster får du inte bara tillförlitliga

Årets första turné!

Det är ett säkert vårtecken när Elits Expobuss lämnar garaget och beger sig ut på vägarna. Den 11-15 mars 2024

Vad är en SIL-klassning på en temperaturgivare?

Temperaturgivare med SIL-klassning

För att SIL-klassificera en temperatursensor utvärderas olika faktorer, inklusive tillförlitligheten hos sensorn själv, redundant design för att hantera fel, övervaknings-

Batterivärmare från Holroyd

Batterivärmare från Holroyd

I Holroyds breda sortiment inom värmefolie återfinns numera även skräddarsydda batterivärmare. Den enhetliga uppvärmningen av värme-folien säkerställer att hela batteriytan