Vad betyder force-funktionen?

I3- och I4-seriens signalomvandlare delar en uppsättning funktioner som gör dem till kraftfulla verktyg, vilket tillför stort värde till alla sk data acquisition-lösningar. En av dem är ”FORCE”-funktionen för generering av utsignaler.

Att kunna generera en utsignal, utan behov av insignal, ger en rad fördelar både under konstruktionen av kontrollpanelen, vid uppstart, såväl som vid efterföljande revisioner och underhåll.

Tillverkar du kontrollpaneler och behöver verifiera funktionaliteten innan leverans till kund? Du kanske inte har en signalgenerator på plats för att simulera din applikation? Oroa dig inte, aktivera ’FORCE’-funktionen och du kan tvinga utsignalen från signalomvandlaren.

Både I3- och I4-serien har ’FORCE’-funktionen, med snabb åtkomst till funktionen. Ett tryck och du kan använda funktionen.

Medan ’FORCE’-funktionen i I3-serien kan generera signaler vid lägre (’Force Low’) och övre (’Force High’) gränser, ger I4-serien också möjligheten att forcera vilket önskat värde som helst. Du kan sedan analysera beteendet hos händelserna som programmerats på fjärr-PLC:n. Tack vare funktionen ’FORCE SET’ (0/100 % utsignal) kan du utvärdera responsen från ditt program i alla situationer. T ex korrekt kabeldragning, korrekt programmering osv. Allt är klart och kontrollerat innan din kontrollpanel åker till sin destination!

Läs mer om Femas Serie I3 och I4 här

Se mer

Fler nyheter

Eltest-tour i norra Sverige

Mellan den 4-8 september rullar vår Expobuss norrut i Sverige. I bussen hittar du kombinationstestaren G8 från Tyska Elabo och