Lättare kalibrera livsmedelsgivare

Temperatursensorer med så kallad aseptisk design är vanliga i livsmedels- och kosmetikaindustrin.

Dessa givare är ofta korta och de har ett stort transmitterhuvud vilket skapar problem när det är dags att kalibrera. Dels blir det trångt i en vanlig torrblocksinsats och man har svårt att nå ner till den sk homogena zonen för att den är så kort. Ett alternativ till torrblocksinsats är att man använder vätskebad men då blir givaren kontaminerad vilket inte heller är optimalt.

Sikas nya ugnsinsats för livsmedelsindustrin är speciellt utformad för att klara måtten på en aseptisk givare. I insatsen borras ett parallellt hål på samma djup som livsmedelsgivaren i vilket en referensgivare placeras. På så sätt möjliggör man en tillförlitlig kalibrering utan kontaminering.

Vill du veta mer om Sikas livsmedelsgivare?
Kontakta oss på Elit

Se mer

Fler nyheter

Eltest-tour i norra Sverige

Mellan den 4-8 september rullar vår Expobuss norrut i Sverige. I bussen hittar du kombinationstestaren G8 från Tyska Elabo och