elit logo

Fukt-, temp- och tryckövervakning

Sika, med sin långa erfarenhet av marina applikationer, har med sin RCM 880 en robust enhet som klarar tuffa miljöer.

Rumsövervakare RCM 880

  • Samtidig övervakning av luftfuktighet, temperatur och tryck i rummet
  • Överföring av uppmätta värden via 3-kanals analog utgång (t.ex. 4…20 mA)
  • Mekaniskt robust konstruktion framtagen för många års användning i maskinrum på fartyg

Digital multisensor E03

  • En mätpunkt för luftfuktighet, temperatur och tryck
  • Utmärkt noggrannhet över hela mätområdet inklusive temperaturberoende och hysteres
  • Enkel omkalibrering genom integrerat minne för digitalt nollpunkts- och lutningsjustering
  • Utbytbart filter skyddar mot damm och smuts

Läs mer om RCM-880

Se mer

Fler nyheter

Vad är en SIL-klassning på en temperaturgivare?

Temperaturgivare med SIL-klassning

För att SIL-klassificera en temperatursensor utvärderas olika faktorer, inklusive tillförlitligheten hos sensorn själv, redundant design för att hantera fel, övervaknings-

Batterivärmare från Holroyd

Batterivärmare från Holroyd

I Holroyds breda sortiment inom värmefolie återfinns numera även skräddarsydda batterivärmare. Den enhetliga uppvärmningen av värme-folien säkerställer att hela batteriytan