Vad finns det för olika referenspunkter inom tryckmätning?

Vid sidan av temperaturen är tryck en av de viktigaste fysiska variablerna i modern teknik. Det definieras som en kraft som verkar vinkelrätt på en yta och dess SI-enhet är pascal. Andra vanliga enheter är psi eller bar.

Inom tryckmätningsteknikens värld skiljer man mellan olika trycktyper som skiljer sig från varandra vad gäller deras referenspunkt (referenstryck). Absolut tryck, relativtryck, tätat tryck och differenstryck är alla trycktyper. Piezoresistiva trycksensorer från KELLER mäter tryckförändringar via deformation av ett membran i sensorelementet. Denna deformation är resultatet av skillnaden i tryck mellan den främre processsidan av membranet och den bakre referenssidan. Beroende på typ av tryck är referenssidan antingen öppen mot omgivningen eller stängd.

Se mer

Fler nyheter

Eltest-tour i norra Sverige

Mellan den 4-8 september rullar vår Expobuss norrut i Sverige. I bussen hittar du kombinationstestaren G8 från Tyska Elabo och