elit logo

Värme- och kraftvärmeverk

Elits produkter används dagligen runt om i Sverige i extremt tuffa miljöer och där lång livslängd efterfrågas. Här krävs således en robust och tålig produkt. Det kan t ex handla om att mäta temperaturen på rökgaser i skorstenar eller i glödbädden på värmeverket. Dessa mätdata ligger sedan till grund för drift, miljö och säkerheten på plats, så kraven på korrekthet är naturligtvis högt ställda.

Det kan även handla om att fästa och märka upp allt från kablage och rör till att förstärka och säkra utrustning med brandsäkra och väderbeständiga stålbuntband.

Kontakta våra erfarna säljare för att hitta den bästa lösningen för just ert specifika arbetsområde och uppdrag.

Här hittar du våra produkter och instrument för temperaturmätning
Här hittar du våra fastsättningsprodukter