elit logo

Medicin

Vi levererar tryckknappar och omkopplare till medicinsk utrustning världen över och våra temperaturgivare används i känsliga miljöer inom forskning där kraven på precision är mycket höga. Det kan gälla allt från odlingar till rumstemperaturen i den omgivning som apparatur och utrustning ska verka.

Vår värmefolie används för att hålla blodprover på rätt temperatur i väntan på provsvar hos husläkaren eller minimerar kondensen i ett utandningsfilter. Ett exempel på en livsviktig applikation är en värmefolie i ett transplantationsaggregat för lungor.

Läs mer om värmefolie

Applikationer och case medicin